Leden 2008

Špinavý handl

30. ledna 2008 v 17:46 | Blechovan

Znalé historie už katolíci překvapit nemohou

Nedivím se KDU-ČSL, že všemožně vydírá ODS v souvislosti s volbou prezidenta. Divím se jen Václavu Klausovi, že to trpí.
Lid - zdroj veškeré moci ve státě - je ve své většině nekatolický. Katolická církev by měla respektovat své svaté knihy - obě části bible. A zatímco ve Starém zákoně byl až krutě odsouzen kult Zlatého telete (jen si přečtěte, co to byl za masakr), křesťané by podle Nového zákona měli následovat Krista a jeho apoštoly. Zkuste najít v Novém zákoně třeba jen zmínku o požadavcích na bohatství!
Takže podle čeho se řídí katolíci u nás dnes? No prostě podle hesla "co je doma, to se počítá", případně "ber, kde ber, hlavně co nejvíc".
Považuji za lidské selhání, chce-li katolická církev vydírat občany republiky. Ale ona to dělala v historii vždy. Naší prarodičové na ni dřeli jako nevolníci - a ona žila v přepychu. Samozřejmě hlavně její špičky. Později povinně odváděli katolickým farám desátky i ti, kteří byli stoupenci (a pokud to bylo laskavě dovoleno i členy) jiné než katolické církve. Dnes chtějí, aby i ti nejchudší ve svých daních (za chleba, za teplo, za byt, za léky …) spláceli církvi to, co ona kdysi vydřela z naších prarodičů.
Ale vrchol všeho není v požadované částce a nečistém pojetí církevních restitucí. Vrchol drzosti až hanebné je v tom, že i při takovém ožebračování občanů jedinou pravou a samospasitelnou církví katolickou má stát platit církevní hodnostáře (vlastně lépe než ty občany, kteří svou energii a um věnují výchově a vzdělání mladé generace), že církev i nadále požaduje, aby stát (tedy i ta většina nekatolíků) platil církevní školy (školy určitého zájmového okruhu občanů, ale nepodléhající plné kontrole státu), že církev očekává od státu, krajů a obcí, že z toho mála, co mají k dispozici, budou udržovat stavby (historické) jednoho z nejbohatších vlastníků v republice a opět bez možnosti spolurozhodovat o těchto objektech.
Pokud ODS a Václav Klaus tento obchod opravdu uzavřou, budou se za něj muset stydět. Nečekám, že by se občanům dokázali omluvit. Pan Topolánekmne tím nepřekvapí, ale Václav Klaus opravdu zklame.
Inu. Skutečně to u nás vypadá, že naše země testuje nový model demokracie - demokracii tržní, handlířskou.

Pravé slušné pravdy

20. ledna 2008 v 14:42 | Blechovan
Není zvykem zařazovat na vlastní blog cizí texty, ale tentokrát jsem neodolal. To co napsal do B-L nějaký faktický anonym, to označil redaktor Britských listů jako ryzí projev fašismu. Ostatně posuďte, přátelé, sami:

"Mě už trochu nuděj tyhlety komunistický řeči, který jsme, jak se zdá, ani mladý generaci nevymlátiliza těch 18 let z palic. Copak slečnu Náhlovskou někdo nutí, aby studovala? Pokud se jí to nelíbí, nebo to nestíhá, ať odejde, tak je to fér. A můžu vždycky nejvíc vyletět, když slyším řeči o tom, jak obtížně vyjdou dnes studenti s penězi. Kromě rodin úplnejch socek dnes není pro normální českou rodinu problém udržet dítě na vejšce. A u těch socek je to jedno, protože děti z těch rodin jsou stejně obvykle blbý. A kdo má hluboko do kapsy, tak ať si tatík odřekne lahváče denně a matka Ženu a život a celá rodina slečny Náhlovské Haló noviny (jejich četba soudě podle názorů) a hned bude na školu, míní čtenář, který se podepsal jako Pavel Svoboda. (…) Ale jedna věc mě utěšuje. Máme díky bohu tržní hospodářství a díky tomu na jednoho bolestínského stěžovatele připadne sto mladejch kluků a holek, který si užívaj nejhezčí období života se vším všudy. A jsou natolik schopní, že dokážou sehnat i dost peněz. Kluci už začnou podnikat, holky si nabalej ty prachatý kluky, ta která na to nemá a chce prachy rychle tak se nechá nafotit a nic proti! A je fajn, že jsou i Jarchovský. Kdyby nebylo lůzrů, tak by úspěšný nebyli úspěšnými."

Vrátím se k tezi, že "děti z těch rodin jsou stejně obvykle blbý".
Jak známo, byl jistou dobu sockou, příjemcem sociálních dávek, také dnešní senátor, předseda KDU-ČSL a v současnosti ex-místopředseda vlády pan Čunek. Podle výše citovaného "autora" tedy byl lůzr a jeho děti blbý.

Sakramentští blbí komunisti. Tak to všechno zamotají, že se v tom slušný pravý člověk ani nevyzná!

A ještš dodám: "Vřelé díky Britským listům, že se snaží o vyváženost informací a ponechávají na čtenářích, aby posoudili, co je pravda a co je to "blbý".

Nejen Kosovo!

5. ledna 2008 v 21:19 | Blechovan

Farizejský přístup kapitalistických demokratů je možné názorně ukázat na příkladu Kosova. USA a mnohé země EU podporují odtržení Kosova od mateřské země, Srbska. Avšak právě prostor dnešního Kosova a Metohije byl ve středověku kolébkou srbské státnosti a Albánci se do něj nastěhovali teprve postupně, v době turecké nadvlády a pak v době druhé světové války za německé a italské okupace (avšak ani tehdy ještě netvořili většinu obyvatel Kosova). Tytéž státy ovšem ani náhodou neuvažují třeba o odtržení Kurdistánu od Turecka, ačkoliv Kurdové v Turecku představují asi 15 milionů obyvatel a v daném prostoru žijí od nepaměti. Podobně třeba Baskové ve Španělsku a další. Tam všude USA i většina EU sympatizují s potlačovateli, ne s touhou národů po sebeurčení.
Ostatně je až příliš dobře známo, jak se ta Amerika, dnes bojující za práva kosovských Albánců, stejně lidumilně zachovala ke svému původnímu obyvatelstvu.

Do nového roku s optimismem

1. ledna 2008 v 11:32 | Blechovan
Nový rok přináší zdražení a nejistotu především v oblasti sociálního, zdravotního a důchodového zabezpečení.
Protože jsme však národ s historií a tradicemi víme, že "ještě nikdy nebylo, aby nějak nebylo".
Proto do nového roku s optimismem. Místo pesimistického "bude hůř" věříme v optimistické:
"Budou volby!"