Květen 2008

Konec – čeho?

16. května 2008 v 19:54 | Blechovan

Rovněž v letošním roce i naše republika slavila "konec druhé světové války". A kupodivu se slavilo 8. května. Přejděme jako detail, že válka pro naši republiku neskončila 8., ba ani 9. května, i to, že se na evropské pevnině bojovalo ještě několik dalších dnů. Připomeňme si, že - pokud světová válka skončila 8. května, svrhly USA 6. a 9. srpna 1945 na Hirošimu a Nagasaki atomové bomby už v míru. Připusťme, že masivní osvobozovací ofenzíva Sovětského svazu proti Japonsku v Číně, Koreji a na Sachalinu proběhla rovněž už po skončení druhé světové války. I když je to blbost, protože teprve 2. září 1945 bezpodmínečně kapitulovalo Japonsko, třetí a poslední člen agresorské osy Berlín-Řím-Tokio. Stejně se nám však nemůže termín "konec druhé světové války" líbit. Je příliš neutrální, vyhýbá se tomu hlavnímu, že totiž nacistické Německo bezpodmínečně kapitulovalo před spojenci - SSSR-USA-GB a ostatními členy protifašistické koalice, tedy i před Československem. A snad právě proto naše "objektivní, demokratické a svobodné" sdělovací prostředky nehovoří o vítězství, o porážce fašistické osy, o bezpodmínečné kapitulaci, ale prostě o konci války.
Zkrátka, nezvítězili jsme, ale skončili válku. Inu, zdá se, že nevítězí pravda, ale polopravda, starší sestra lži. V zájmu koho?

Pohled praotců

14. května 2008 v 19:56 | Blechovan

Sám jsem už prarodič, ale často si připomínám názory svého stařečka či svých rodičů. Vybavil jsem si i dávné povídání svého otce. Jednou mu morkovský farář vysvětloval, že sluha boží může být hříšný, ale církev je přitom zdravá. Říkal: "Jane, když najdeš v blátě zlatku, zvedneš ji a od toho bláta očistíš. Zlatka neztrácí svou hodnotu ani tím, že je zablácená. A tak i učení církve." Táta prý odpovídal asi takto: "Ale v tom blátě nepoznám, zda je falešná, nebo pravá. A když ji od bláta budu chtít očistit, zašpiním se."
Na tento příběh jsem si vzpomněl, když pražský arcibiskup sděloval "národu Panny Marie", že Husův názor, jako by hříšný kněz ztratil moc svěřenou mu Bohem při vysvěcení jen proto, že žije v těžkém hříchu, je pouhým kacířským bludem.
Cožpak by se nechal všemohoucí Bůh na zemi zastupovat darebákem?