Březen 2009

Vyškovská cyklostezka a pan Slezák

5. března 2009 v 21:41 | Blechovan
Vyškovské cyklostezky
V lednu se ve Vyškovském zpravodaji objevil článek s podobným názvem. Autor se v něm zamýšlí nad zavedením cyklostezky, která dnes sleduje známý vyškovský průtah. Samotné zamyšlení nad změnami při zřizování průtahu - se kterými autor v zásadě nesouhlasí - je jistě upřímným vyjádřením názorů a schopností autora. Co mne však zarazilo, to je tón, se kterým autor Karel Slezák vybudování průtahu, k němuž došlo v sedmdesátých letech dvacátého století, hodnotí. Podle inženýra Slezáka "bolševik v tom roce 1972 prostě vzal pravítko, okolo narýsoval socrealistické sídliště s paneláky a bylo vymalováno…" Dále se někdejší místostarosta Vyškova (ODS) vyznává, že "jako řidič je raději ochoten projíždět městem byť pomaleji, ale plynule namísto přískoku od semaforu k semaforu…" Rovněž se pozdějšímu již jen členu zastupitelstva (tentokrát US) nelíbí, že "v pozdějších letech můžeme neměnnost průtahu přičíst na vrub běžným lidským vlastnostem: lenosti ducha, zápecnictví, pohodlnosti".
Divím se redakční radě Zpravodaje, že takový článek zařadila bez komentáře. Nejde o toho bolševika. Do toho si kopnout, když už leží bezmocný, je věcí cti všech, jejichž duch není líný. (Nemluvě o tom, že podobné projekty průjezdů městem nezpracovával bolševik, ale ve své většině bezpartijní odborníci.) Pak nám pan Slezák vyprodukuje takové moudro, jakým je nabízená představa, že po staré a prokazatelně nevyhovující silnici vedoucí středem Vyškova (a v některých místech neumožňující ani bezpečné míjení dvou vozidel), kterou nahradil průtah, by projížděl městem plynule bez přískoků od semaforu k semaforu. To by asi přestaly vozy z bočních směrů (od Drnovic, od Dědic, od Kroměříže…) jezdit a křižovatky by přeskakovaly.
Krátce po volbách v roce 1990 byl veřejnosti předložen "moudrý" návrh, aby byl jeden jízdní směr (tedy dva jízdní pruhy) zrušen a účelněji využit třeba jako parkoviště nebo parčík. Snad i proto, že po volbách, před nimiž někdejší místostarosta sliboval, že na radnici udělá pořádek, přestal být vedoucím funkcionářem města, se dodnes střed Vyškova nezadusil výfukovými zplodinami stovek a tisícovek projíždějících vozidel, včetně kamionů.
Lituje-li někdo deseti dvaceti metrů čtverečních předzahrádky (má k tomu pan Slezák ovšem právo, když za zrušenou předzahrádku vyinkasoval těch necelých deset kaček), měl by vzít v potaz i možnost několika tisícovek občanů bydlet ma sídlišti Dukelská v blízkosti centra, i výrazné zvýšení průjezdnosti Vyškova. Jen ať se postaví na některou ze zmíněných křižovatek v době dopravní špičky!
Ne, podle mého názoru ani předzahrádka, ani "pomalé a plynulé projíždění Vyškovem" by tisícovkám občanů nevynahradilo možnost projet Vyškovem bez větších problémů, nezatěžovat náměstí a vůbec střed města tím "pomalým, plynulým", ale spíše zácpě podobným průjezdům po staré komunikaci.