Červen 2009

Sobečtí senioři?

10. června 2009 v 21:06 | Blechovan
Nedávno jsem se dočetl na www.b-listy.cz, že KSČM se zajímá, s ohledem na svou přestárlou členskou základnu, jen o valorizace důchodů.
Myslím si, že je to urážka seniorů bez ohledu na to, zda jsou stoupenci KSČM nebo jejími odpůrci. Copak si nějací redaktoři opravdu myslí, že někdejší mladík, pak otec a dnes děda či dokonce praděd myslí víc na sebe než na své děti či vnuky? Že jsou mu lhostejné podmínky, v jakých budou oni žít? Jistě, jsou takoví, kteří mysleli vždy, myslí a myslet budou především na sebe. Ale vztáhnout toto generační sobectví na většinu je nejen urážlivé, ale i nepravdivé. To dnes spíš mladí hledí víc na sebe než na ty starší generace. Jenže u nich je to normální, oni se teprve připravují na aktivní život, na založení rodiny, výchovu dětí, vytváření hmotné a emotivní základny pro sebe a svou rodinu. A ani u těch mladých není jakési generační sobectví většinovým jevem. Natož u těch starších, kteří prožili život často v nelehkých podmínkách, ale v převážné většině společnosti ve snaze zajistit pro své blízké, zvláště pro naše potomky, co nejpříznivější podmínky života.
Ne, senioři nejsou sobečtí. Ani když se dožadují ohledů na své problémy. I tehdy mají na srdci víc tu nastupující generaci než své pohodlí či jakýsi valorizovaný blahobyt.